#jagvillhbg

Vi driver förändring mot Helsingborg 2035 och bygger samtidigt vårt varumärke genom verkliga berättelser som bevisar vårt löfte – att i Helsingborg är [fanimej] allt möjligt. Vi möjliggör för människor i staden att berätta om sina viljor och hur de blev till verklighet i Helsingborg. Berättelsernas återfinns överallt där vi kommunicerar; i annonsering, på mässor och events, i vår internkommunikation, på våra olika webbsajter och inte minst i sociala medier under #jagvillhbg.

För att skapa engagemang för och spridning av #jagvillhbg, produceras ett antal berättelser. Vi söker upp människor som verkar i Helsingborg och som har en uttalad vilja att göra skillnad och intervjuar dem, fotograferar dem och publicerar deras berättelser. Tanken är att konceptet #jagvillhbg uppmärksammas och anammas av Helsingborgs invånare, näringsidkare och besökare så att de spontant deltar och ger liv åt konceptet.

Även internt kan #jagvillhbg vara en motor för förändring och inspiration. Kollegor ges möjlighet att berätta hur de gått från vilja till handling. Via #jagvillhbg har du alltid möjlighet att ge uttryck för din vilja; vad du skulle vilja göra, förändra och förbättra. Du kan berätta om ditt arbete, hur du gått från vilja till handling och bidragit till att Helsingborg går mot att bli den skapande, pulserande, gemensamma, globala, balanserade staden för människor och företag.

Vi uppmuntrar alla att vara en aktiv del i #jagvillhbg.

Annons_exempel_x2