Film

I filen hittar du grundläggande grafiska element för filmproduktion. Filen kan antingen importeras som helhet direkt in i ett videoredigeringsprogram eller användas som grund för att exportera enskilda grafikfiler från photoshop.

Placering av skyltar och storlek på text är rekommendationer och kan anpassas så det passar den aktuella produktionen.

Filmgrafik