InDesign-mallar

Här hittar du mallar i InDesign som kan användas till bl a framsidor på broschyrer, annonser, flyers, inbjudningar mm.

I mallarna ligger färgband, färgplatta, ram och placeringsanvisning för logga. Det finns mallar för de vanligaste formaten: A4, A5 (liggande och stående) och 1-spalts annons med formatet 80×133 mm. Varje format finns i olika utförande och färger. Välj layout och färg utifrån kommunikationens mål och förutsättningarna (bild, textmängd, mediaval etc).

När du använder mallarna, tänk på att…

  • Färgplattan ska placeras och anpassas i storlek efter bilden och textmängden.
  • Om färgplatta och ram används så anpassa storlek och placering efter den valda bilden.
  • Den vita bakgrunden i mallarna kan/ska bytas ut mot en bild.

HBG_Mallar_Namnskyltar
HBG_Mallar_HDspalt
HBG_Mallar_A4_A5
HBG_Mallar_Kungörelseannons
HBG_Mallar_Diplom