Foldrar och broschyrer

Här fylls det på med exempel efterhand. Bidra gärna med exempel. Maila till varumarke@helsingborg.se

Broschyr_StodiHemmetBroschyr från Vård-och Omsorgsförvaltningen


Broschyrer framtagna av Helsingborgs stad kontaktcenter


Folder om stadens vårdboenden från Vård- och omsorgsförvaltningen

Nollning_A6_Framsida
Broschyr

HBG_Årsredovisning 2014.indd
Framsida årsredovisning 2014

Arsredovisning_2015

Framsida årsredovisning 2015

Här kan du titta på hela 2015 årsredovisning:

Årsredovisning_2015_webb