Egen symbol

Här fylls det på med exempel efterhand. Bidra gärna med exempel. Maila till varumarke@helsingborg.se

DrottningH

HBG_EgenSymbol_exempel1

Kontorstryck

HBG_EgenSymbol_exempel2b

Skiss på broschyrframsida

HBG_EgenSymbol_exempel4b

Skiss på presentation

HBG_DrottningH_profilprodukter

Skiss på profilprodukter

HBG_DrottningH_CykelHusvagn

Skiss på profilerad cykel och husvagn

Visit Helsingborg Greeters

Greeters

Egen symbol för Visit Helsingborg Greeters. Ska alltid användas tillsammans med Helsingborg stads logotyp.