Annonser

Här fylls det på med exempel efterhand. Bidra gärna med exempel. Maila till varumarke@helsingborg.se

HD_20jan-1

HD_17jan-1

HD_24jan-1
Annonser för KF’s invånardialog

HBG_Kungorelseannons_80x153   
Exempel på kungörelseannonser. Mallar finns att ladda ner här


Annons för att påminna om att svara på SCB-enkät

Annons Dyslexi
Annons, Dyslexiveckan

HBG_platsannonser

Platsannonser